24 Mart 2017 Cuma

Güney Derlemesi Fantastik Serisi Irklar | Savaş Çağman

Tüm varlıklar, Işık Varlıkları dışında, Yeryüzünde (Gôr) yaşamış veya soyları tükenmiş olan ırklardan oluşur. Çizelgede soyları tükenmiş (†), veya oldukça az sayıda kalanlar (‡) parantez içinde işaretleri ile belirlenmiştir. Tüm varlık grupları Toprak, Su, Hava ve Ateş unsurlarının yönetimindeki ırklara bölünür. Var oluş veya yaradılışa göre tüm ırklar; Toprak (ağırlıkta Dev ve Cüce ırkları), Su (ağırlıkta Peri ırkları), Hava (ağırlıkta insansı ırkları) ve Ateş (ağırlıkta Cin ırkları) olmak üzere sıralanmaktadır.

Unsur
Irk
Tür
Açıklamalar

Toprak

Cüce
Nama
Nama Yirgun dilinde “yarım” anlamına gelir. İnsana benzeyen bu cüce ırkı, insanın yarısı boyutundadır. Mağaralar ve yeraltında dehlizi andıran kovuklarda yaşarlar. Kentler ve krallıklar kurmuşlardır. Maden işçiliğinde mahirdirler. Boyları 1.30 m civarındadır.
Parvat
Parvat ırkı, Nama ırkından daha kısa boyludur. Kurnaz, becerikli olurlar. Aralarından büyücüler ve irfan sahibi de çıkmıştır. Gizli kentleri vardır. Madenlerin sırlarını bilirler. Boyları yaklaşık 1 m civarındadır.
Almiren ‡
Eskinin bilge cüceleridir. Büyüye, yazmaya, taş oymacılığına meraklıdırlar. Boyları 75 cm civarındadır. Bazıları hala soylu sınıf olarak Nama Cüceleri arasında yaşamaktadır. Kpûra Phring olarak adlandırılan Cüce Klasik yazı dili ve alfabesini onlar bulmuştur. Kpûren olarak adlandırılan Sakvagin ırkının hizmetindeydiler. Nüfusları çok az kalmıştır.
Tama ‡
Ağaçlarda yaşayan, çok küçük, yaklaşık 50 cm uzunluğunda cüce ırkıdır. Ağaç sağlığı ve orman yaşantısı, ormanın aurası içinde var olabilirler. Bir uygarlıkları oluşmamıştır, ilkelce yaşamaktadırlar. Soylarının oldukça azaldığı bilinmektedir.Dev
Parestin ‡
Yakut Devler olarak da bilinirler. Soyları hemen hemen tükenmiştir. Eskiden Toprak unsurunun yönetici ırkıydı ama sürek avında soylarının sonu gelmiştir. Yirgun dilinde ıssız yerde yaşayanlar anlamına gelmektedir. Devler kadar uzundurlar, uçabilirler…
Garushtva
Küçük Dağ anlamına gelen bir ırk, Taş Devleri olarak da anılır, dağlarda ve kayalık arazilerde yaşarlar, tehlikeli bir ırktır. Çok güçlüdürler. Çöller ve bozkırlar onların yurdudur. Hafızaları güçlüdür ve irfan sahibidirler.
Pavshna
Mahmuzlu Devler olarak da bilinir. Son derece tehlikeli, insan eti ile beslenen bir ırktır. Kandırılmaları çok kolaydır pek zeki sayılmazlar.
Lakshen †
Laksha da denilen, dişleri ağzına sığmayan ve azından boynuz gibi çıkan siyah derili yeşil gözlü devlerdir. Nüfusları tümden yok olmuştur.Kushatin
Dushen
Dusha Gulyabanileri, Yirgun dilinde Azap anlamına gelir. Kurbanını işkenceyle öldürmekten zevk alan kötü bir türdür. Ama o kadar da kadar güçlü değillerdir.
Pudrahin †
Soyu tükenmiş olan bir Gulyabani türüdür. Uzak geçmişin güçlü ve korkunç canavarlarıydı, adı Yirgun dilinde “oğul” anlamına gelen bir kelimeden türetilmiştir.
Asuhen †
Soyu tükenmiş olan bir Gulyabani türüdür. Asuh denilen bu türün dişileri oldukça tehlikeli ve zekidir, şekil değiştirme özellikleri bulunur.
Sirihen †
Soyu tükenmiş olan bir Gulyabani türüdür. Siri, Gulyabani ırkının en tehlikeli varlığıydı, son Siri, Maldamôna (Ölüm Çağı) civarında yaşamıştır.
Gôrin
Hirin †
Gôrin (Toprak Ruhları) sınıfı içinde geçen kum veya kayalık hayaletleri olarak da bilinirler. Aslında hayalet değillerdi, kendilerini ortama kamufle ederlerdi. Kara Periler tarafından büyü ile tutsak edilerek kullanıldılar ve soyları en sonunda tükendi.
Fanir ‡
Gece ruhları olarak bilinirler, Toprak Ruhlarının hepsinde olduğu gibi kendini kamufle edebilen varlık grubu. Ormanlarda yaşarlar, özellikle bilge olanları vardır, neredeyse ölümsüzdürler.
Parin ‡
Pari denilen, Pan benzeri, toprak verimliliği ile ilgili varlık, perilerin olduğu bölgelerde yaşar, bir sürü dil bilir, ama kurnaz ve güvenilmezdir, sayıları neredeyse yok olma sınırında, çok az kalmıştır.
Lemen ‡
Gece ruhları olarak da bilinirler, Toprak Ruhlarının hepsinde olduğu gibi kendilerini kamufle eden varlıklardır. Gece ruhlarının bilgeleridir.

SuPeri
Mainyusht
Ölümsüz olan ve Su Unsuru’nun yöneticisi olan peri türüdür, çok güzel ve ölümsüzlerdir.
Arestva
Orman perileri, ölümsüz değiller ama çok uzun bir hayata sahipler, genellikle peri soylularının mahiyetinde yaşayan sınıftır.
Asrin †
Peri Mahiyeti olarak yaşayan periler, çiğ tanesi olarak anılırlar, diğer perilere nazaran daha az uygarlaşmış, ıssız yerlerde yaşarlardı. Soyları tamamen Tufan’dan sonra tükenmiştir.
Avatsan ‡
Vahşi bir peri ırkıdır Kara Periler olarak da anılır. Avatsan adını çağrılarının kişileri büyülemesinden almışlardır. Soyu neredeyse tükenmiştir.


Nadin
An-Nadin ‡
Deniz dininde yaşayan bir peri ırkıydı. Kâhindirler.
Ahuasin ‡
Irmak yataklarında Soyları oldukça azalmıştır. Ateşsi, kızıl saçlı…
Vahtar ‡
Göllerde yaşayan bir peri ırkıydı. “Şeffaflar” anlamına gelir.
Payonen ‡
Bataklıklarda yaşayan bir peri ırkıydı. “Yeşiller” anlamında, yeşilimsi derili


İfrit
Dusashtin †
Dişileri çok tehlikeli olan sularda saklanan, şekil değiştirebilen bir İfrit ırkıdır; bu kelime “Kötü Akıl Veren” kelimesinden türetilmiştir. Karanlık âleme merakları yüzünden düşmüş ve kirlenmiş Işık Varlıklarına karşı savaş için yaratılmışsa da, bencillikle onlar da yollarından sapmış ve sakatlanılmıştır. Bu ifrit ırkının soyu tükenmiştir.
Gerutva †
“Yakalanmış” anlamına gelen bu isimdeki İfrit Irkıdır. Büyü yolu ile kolaylıkla esir edilebilirler. Mekân değiştirebilme yetenekleri vardır, gördükleri mekâna geri dönebilir veya gidebilirler. İnsan formuna yakın çok koyu lacivert veya siyah derili, boynuzlu varlıklardır. Bu ifrit ırkının soyu tükenmiştir.
Tadrahin
Karanlık Varlıklar, çok tehlikeli ve saldırgandırlar. Kanatlı uçabilen özellikleri vardır. Yeryüzünde kalmış tüm karanlık varlıklara rakip olması için saf ışıktan yaratıldılar ama düştüler, kandırıldıkları için öfke, kin ve öç almanın varlıklarına dönüştüler.
Merethiya †
Mavgin de denilen “Sis Bulutu” anlamına gelen bedensiz, şekil değiştirebilen kötücül varlıklar. Daha az gücü olan bir İfrit Irkıdır. Bu ifrit ırkının soyu tükenmiştir.Sevtva
Sin Algu
Pilken, Pilka, Vampirler, Kara Periler ve Ölümsüz Periler arasında Tufan’dan önce kara sanatlarla yoldan sapanlar arasında oluşan ölümsüz Vampir ırkıdır.
Ubin ‡
Çok zeki olmayan insandan dönüştürülmüş Vampirler, genelde asıl vampirlerin hizmetkârlığını yaparlar. Soyları neredeyse tükenmiştir.
Parkulen ‡
Vampir hizmetkârı olan Parkula denilen bir alt Vampir ırkıdır, Moybar’lar arasında yaşayanları da olur. Kint denilen sığınaklarında yer altında yaşarlar. Soyları neredeyse tükenmiştir.
Môybar
Kurtadamlar olarak da adlandırılır, Vampirlerin kendilerine hizmet etmesi için yarattığı bir ırktır.

HavaMeratin
Yegor-Yukot
Beyaz İnsan ırkıdır. Genelde buğday ten, açık ten yanında, kızıl, sarışın ve bunun türevi saç ve ten biçimleri bulunur.
Yothi
Sarı ırk, eskiden Güney Topraklarının tüm doğusunda yaşayan bu halklar, Hari İstilasından sonra tümüyle diğer halklar arasında karışmış gibidir.
Kushatin ‡
Siyah insan ırkı, genelde Güneyin dağlık bölgeleri ve uzak Güney’de varlıklarını sürdüren bir ırktır. Sadece Govnin Krallığı zamanında kuzeyde Kushatin Irkından insanlar yaşamıştır. Kalanların karıştığı veya sürüldüğü düşünülür.
Mavten
Melez anlamına gelen Mavta, ırklar arası evlilikten doğan halklar, bunlar belirsiz şekilde esmerden kumrala birçok ırka benzeyebilir. Kushatin kabilelerinden bazılarının devamı halklar bu şekildedir.
Sakvagin
Lihen ‡
Peiha yanı birlik de denilen bu ırklardan, hayatta kalan ama soyları oldukça azalmış olan Yaşlı Halk, “lihin” kelimesi rafine, incelikli, soylu anlamına gelir. Konuştukları dil Likup dilidir. 2,00 m’den uzundurlar.
Hammad ‡
Soyu tükenmiş olan Sakvagin türüdür. Hnât olarak da bilinen klasik dili konuşurlardı. İnsana çok benzeyen bu ırk, insanların hamileri olmuş, onlarla birlikte yaşamıştır, 2,00 m’den uzundurlar, gözleri çekik ve insana benzer, tüm Sakvagin ırklarında olduğu gibi cinsiyetsiz gözükürler.
Tiren †
Funz da denilen, soyu tükenmiş olan Sakvagin türüdür. Kuşadamlar gibi kanatlıdırlar, uzun süre Meravgin ırkının hamisi ve koruyucusu olmuştur, onlardan farkları dört kanatlı oluşlarıdır.
Kpûren †
Soyu tükenmiş olan Sakvagin türüdür. Cüce ve devlerin öğretmenleri, ayrıca insansı olan Yukin türünü de çok severlerdi. Diğer Sakvagin ırklarından farklı olarak siyah bir tenleri vardı.
Meravgin
Betehel
Kuşadam ırkının devamı olan tek türdür, eskiden sığınılan Betehel bölgesinden adını alır. Kara yağız ve uzun boyludurlar. Yirgun dilinde kuş anlamına gelir Meravgin kelimesi. İnsan başlı ve gövdeli, kuş gibi kanatlı, pençeleri olan ırktır. Yüksek dağlarda petek şekli verdikleri yerlerde yaşarlar.
Minehel †
Soyu tükenmiş olan Meravgin türüdür. Altın sarısı saçlı, açık mavi gözlü çok güzel bir ırktı, bir grubu Betehel nüfusu içinde eridi. Nüfusları Maldamôna (Ölüm Çağı) civarında son buldu.
Melkasen †
Soyu tükenmiş olan Meravgin türüdür. Oldukça iri kıyım uçabilen, kanatlı bir insansı ırk idi. Oldukça savaşçı bu ırktan kimse kalmamıştır. Melka, yani krallara hizmet ettikleri için bu isimle anılırlar.
Galien †
Soyu tükenmiş olan Meravgin türüdür. En zayıf Kuşadam ırkıydı, ama sanatçı ve mimardılar, Nüfusları Maldamôna (Ölüm Çağı) civarında son buldu.Meratsin
Hirsen †
Meratsin, olarak da adlandırılan İnsansılar, insana benzeyen türleridir. Soyu tükenmiş olan Meratsi türü Hirsu’lar çok kıllı bir insansı ırkıydı.
Ksemin †
Soyu tükenmiş olan Meratsi türü olan Ksema’lar şekil değiştirme özelliği olan insanlardı. Soyları tükendi.
Yukin †
Soyu tükenmiş olan Meratsi türü, Yuki’ler uzun kürklü, ayı benzeri insansılardı. Orman ve dağlarda yaşayan çok cesur savaşçılardı.
Yamma †
Kocaayak olarak da bilinen, Yeti türüdür, avlana avlana nüfusu son bulmuştur. Bu Meratsi türünün soyu tükenmiştir.

Ateş
Sin
Anni
Sin veya Cin ırkı, uzun boylu, insan biçimine yakın çekik yeşil gözlü, uçuk maviye çalan sert derili mahir, uygar bir Cin ırkıdır.
Lamari †
Bu Cin ırkının soyu tükenmiştir. Geçmişin mahir büyücüleri onlar arasından çıkmıştır. Lamari Halkı Anni Cinleri arasında karışıp yok olmuştur. Dilleri hala bir anı olarak ve bir edebi dil, lingua franca olarak cinler arasında yaşatılır.
Vehir ‡
Köpeksi Cinler olarak da bilinirler. Yirgun dilinde köpeksi anlamına gelir. Sevtva ırkına benzerler ama iki ayaküstünde yürürler onlar da kan içer ve çiğ et için avcılık yaparlardı ama daha zekilerdi. Aralarından tehlikeli büyücüler çıkartırlardı. Cin dillerini mükemmel konuşurlardı. Soyları tükenmiştir.
Kshrimadhan †
Soyu tükenmiş olan bir Cin türüdür. Kshrimadhan Yirgun dilinde zehirli süt anlamına gelir. Zehirle avını yakalayan, kedinin gözlerine benzeyen gözleri olan, insan kadar iri, kuyruklu cin ırkıdır.
Pavden
Samren
Pavdo ırkı, Yirgun dilinde “korunan” anlamına gelir. Belirli mekânları koruyan cinler. Bunlar devasa boyuttadır ve çok tehlikelidir. Samron ırkı ölümsüzdür. Çok büyüktür.  
Urakhen
Pavdo ırkı, Yirgun dilinde “korunan” anlamına gelir. Belirli mekânları koruyan cinler. Bunlar devasa boyuttadır ve çok tehlikelidir. Uraq gibi kapı bekçileri bu ırktandır. Işık varlıkları tarafından bizzat yaratılmışlardır. Ölümsüzdürler.  
Hetunen ‡
Pavdo (Dev Cin Irkı) ırkı, Hetun’lar devasa boyutlarda, zaman mekân değiştirebilen, çok zeki ve bilge bir cin ırkıdır, maddelerde değişiklikler dönüşümler yapabilirler.
Giboren †
Pavdo (Dev Cin Irkı) ırkı, Gibor’lar devasa boyutlarda, zaman mekân değiştirebilen, çok zeki ve bilge bir cin ırkıdır, maddelerde değişiklikler dönüşümler yapabilirler.


Ippuren
Lhenu ‡
İppur, “ek ruh” anlamına gelir. O doğunun samyelidir. Çok zekidir, sürekli şekil değiştirebilir. Bazen blöf yapar, bazen de dürüst ve açıktır. Abanoz Ruhu’dur. Kpûren Hava büyücülerinin yönetimindeydiler.
Vaynu ‡
İppur, “ek ruh” anlamına gelir. Vaynu, Yakut’un ruhudur. Büyücüler onu çinko tabakta konuk eder. Kadına dönüşebilir veya dişi ayı olarak gözükür. Hipnotize etme özelliği vardır. Kpûren Hava büyücülerinin yönetimindeydiler.
Patu ‡
İppur, “ek ruh” anlamına gelir. Zümrüt’ün ruhu, sabırla silahlanan, sadece sabahları sedir ağacı ormanında karşına çıkar. Orada kuşlara endişe ile bakmaktadır. Her zaman adaletli ve isabetlidir, kin tutmaz. Kpûren Hava büyücülerinin yönetimindeydiler.
Fahnu ‡
İppur, “ek ruh” anlamına gelir. Cinlerin formsuz, şekil değiştirebilen ve görünmez olabilen mekânı olmayan ırkıdır. Onu asla kafes koyamazsın, koyarsan ölür. Yıldızlarla konuşur. Kpûren Hava büyücülerinin yönetimindeydiler.
Vedin
Sutvahin †
Vedin yani Canavar ırklarından Sutvahin, Yirgun dilinde “yakan” anlamına gelir. Ağzından ateş fışkırtan insan şeklinde, gri derili, dört veya iki kollu canavarlardı. Soyları Tufan’dan önce son buldu.
Govnin †
Govnin, Yirgun dilinde “yaban öküzü” anlamına gelir. Görünüşü öküze benzer ama konuşabilir. Çok hızlı koşabilir. Zevk için öldürürler. Karanlık güçler tarafından sakatlanmış bir ırkındırlar. Soyları Tufan’dan önce son buldu.
Karimat †
Karimat Yirgun dilinde solucan anlamına gelir. Çöllerde toprak altında yaşayan dev solucan veya yılanlar. Pavshna (mahmuzlu dev) ırkının koruması altında oldukları bilinir. Soyları Tufan’dan sonra Têrmona (Üçüncü Çağ) içinde buldu.
Pirr ‡
Gök yılanı veya Ejderhalar olarak adlandırılır. Kuzey Toprakları ve Uzak Güney’de tek tük rastlansa da soyları neredeyse tükenmiştir.


Çizim: Christopher Lovell

Güney Derlemesi Fantastik Serisi Kast Sistemi (Vasden) | Savaş Çağman

Yeryüzü’nde (Gôr) insanları kapsayan, Paluka denilen dini kurallara göre de şekillenmiş Vasden (Kast) Sistemi, 72 Kasta ayrılmış sosyal bir yapıdır. Kastlar, kendi aralarında sadece Sirtayya, Dûsseyya, Têrinya, Katteyya kastlar arasında geçirgendir. Evlilikten doğan çocuk bir üst kastın üyesi sayılır, eğer alt kastan bir aile ise aile isminde değişiklik yapılabilir, varis yoksa bu aile diğer aile ismine eklenen bir lakap ile yeni bir aile kabul edilir. Sirtayya, Dûsseyya, Têrinya, Katteyya kastlar arasında olmayan evlilikler, kast sistemi içinde, alt seviye kabul edilen Mavten Kastına katılmak zorundadır; doğan çocuk ve ailesi Mavten Kastı üyesi sayılır. Tsandaiyya (Şair ve Sanatçılar), Koren (Taş Falcıları Kastı), Daghin (Oğlan Dansçı), Pavayya (Piçler Kastı), Pelinen (Din Adamları) kastları içinde doğulan kastlar değildir. Bu kastlara diğer kastlardan geçiş yapılabilir. Bu kastlarda oluşan aileler yoktur. Bu kastın üyesi sayılan ve evlenme yasağı olmayanlar, içinde bulundukları dörtlü ile evlilik yapabilir. Kastlar aşağıdaki şekilde sıralanır;


Kast Sınıfı


Sirtayya

Dûsseyya

Têrinya

Katteyya


Tlêmdhayya


Tlêmdha Mtirin*
(Birincil Soylular)
Tlêmdha Dûsin*
(İkincil Soylular)
Tlêmdha Têrin
(Üçüncül Soylular)
Dûsen Satrurin
(İkincil Satrur’lar)
Turiyya Mtirin
(4. Mezhep Soyu)
Turiyya Dûsin
(İkincil Soylular)
Turiyya Têrin
(Üçüncül Soylular)
Turiyya Satrurin
(İkincil Satrur’lar)
Satsohen
(Sancaklı Soyular)
Hanasen
(Sancaklı Soyular)
Mainyaten
(Sancaklı Soyular)
Tanuan
(Şövalye Kastı)
Mikrayya

Senparen
(Kırsal Soylular)
Seriyya
(Toprak Sahipleri)
Âkinen,
(Şehir Soyluları)
Sirten
(Saray Memuru)
Pelinen
(Din Adamları)
Piduan
(Danışmanlar)
Kaduan
(Âlim Yetiştiren)
Matsaren
(Muhafız Kastı)
Tsandaiyya
(Şair ve Sanatçılar)
Mainen
(Öğretmenler)
Psemuan
(Şehir Memurları)
Teshuan
(Memur Kastı)
Vaden
(Üst Asker Kastı)
Kapren
(Alt Asker Kastı)
Milen
(En Alt Asker Kastı)
Nahuren
(Silah Yapanlar)
Hakuan
(Tacirler Kastı)
Melinen
(Mavi Giyenler)
Sarteyya
(Kırmızı Giyenler)
Karualen
(Şehirli Kastı)
Sanian
(Şifacılar Kastı)
Asdihen
(Yıldızbilimciler)
Kadiyya
(Simyacılar)
Varen
(Şehir Büyücüleri)
Savrimen
(Zanaatkârlar)
Merin
(Madenciler)
Lukhen
(Demirciler)
Kâren
(Taş Ustaları)Sadhianarin

Hanen
(Köy Şamanları)
Toven
(Köy Şifacıları)
Asiren
(Su falcıları Kastı)
Koren
(Taş falcıları)
Komayya
(Usta İşçi Kastı)
Tarven
(Usta İşçi Kastı)
Verhen
(Vasıfsızlar Kastı)
Damuan
(Vasıfsız İşçiler)
Saven
(At Yetiştiricileri)
Ovsen
(Avcı Kastı)
Lhaten
(Denizciler)
Psuanen
(Balıkçılar Kastı)
Tsindiyya
(Topraklı Çiftçiler)
Avrasen
(Topraklı Köylü)
Kavuten
(Yerleşik Topraksız)
Tamarin
(Köy İççisi Kastı)
Pavaren
(Aşçı Kastı)
Hovin
(Sığırtmaç Kastı)
Pralen
(Köy Korucuları)
Vûlin
(Kuşçu Kastı)
Puven
(Hizmetçiler)
Luthen
(Temizlik İşçileri)
Maiteyya
(Çöpçüler)
Laiden
(Cenazeciler)
Daghin
(Oğlan Dansçı)
Pavayya
(Piçler Kastı)
Aven
(Tövbeli Fahişeler)
Samuan
(Fahişe Kastı)
Guśhen
(Ehlileşmiş Yerli)
Hiren
(Yerleşik göçebe)
Mavten
(Ges-Ges Melezler)
Mahishen
(Azatlılar)
Avasden 
Tarnahanar
(Yarı Göçebeler)
Taren
(Göçebeler)
Asaya
(Köleler)
Avroen
(Yabanıllar)

Tlêmdha, Sihen veya Soylular (Asilzadeler) en üst kastı oluşturmaktadır. Vasde’nin ilk heturen’i (dörtlüsü) Işık Soyluları (Arsath) olarak adlandırılan ve ilk çağlardan bu yana gelen, ama özellikle soyu Mirtir Yaylası’na sığınılan Ölüm Çağı (Maldamôna) dönemine uzanan ailelere dayanır. Tlêmdha Mtirin (Birincil Soylular) olarak adlandırılan bu kast; Ásyat, Yúlas, Enyén, Hirśin, Kurśen, Minhél, Kilmásno, Timól, Arala, Teran, Ladippus, Rosan-Arala, Tsavorin ışık soyu hanedan ailelerine dayanır. Krallar ve kral hanedanları sadece bu ailelerden çıkabilir.
Tlêmdha Dûsin (İkincil Soylular) yani Vasde’nin ikinci heturen’i (dörtlüsü) yukarıda adı geçen bir hanedana bağlılık yemini etmiş soylu aileleri anlatır. Bu aileler, ışık soylusu ve diğer kılıç soylusu savaşçı ailelerin karışımıdırlar. Hirśin Prenslerine hizmet eden; Menyettő, Hisettő, Tilettő, Arsettő, Tavsettő, Pilettő, Askettő, Sihettő, Tafnettő, Yúblettő, Péshettő, Sitvettő, Viśettő, Tónyettő aileleri ve onlardan türeyen aileler bu kasttandır. Aynı şekilde Minhél Prenslerine ve ondan gelen soylara bağlı; Harómeti, Háttó, Múlnóti, Mabénttő, Dúrettő, Súdettő, Adennó, Sáhsettő, Ménlettő, Lekéti, Sinét, Tapól aileleri ve onlardan türemiş aileler bunulur. Rosan-Arala Hanedanına hizmet eden otuz aile bulunmaktadır; Svathantat, Salminen, Landiv, Mihen, Savihin, Povgalin, Kshprah, Lurdhin, Gatsihen, Padhvanen, Sintat, Levganin, Lengalin, Arim, Galba, Lôn, Ruhat, Kasi, Kauda, Arten, Avaśelnis, Lhosfedhin, Tsaqrettat, Pâysânid, Patiren, Avresâshitat, Lânypestat, Partsatsen, Mayidhe, Lengdûsin, aileleri ve onlardan türeyen aileler bu kastta bulunur. Tsavorin Hanedanına bağlı altmış dört ikincil soylu aile bulunmaktadır. Bunlar; Lin, Simal, Qapyat, Hunsya, Rapyat, Tisnat, Teysin, Qalômen, Madôrin, Tiryat, Śagrat, Lekyat, Yêlon, Śingih, Lôsyat, Tamalot, Madâs, Padmin, Qasyaq, Tserôtê, Lyan, Lhônat, Hônsyat, Pôrin, Qavsen, Paśvayt, Yeso, Yedha, Yarnan, Ridman, Qithay, Aday, Paśilvin, Qaryin, Lhôryat, Sindap, Davsan, Tavsil, Lurdhan, Miślin, Gaśit, Batryat, Pâlya, Kshâmya, Hovyat, Paryôt, Pasâl, Mihyal, Pidvalen, Tilśam, Bevenyan, Tenseqyô, Adhi, Tavistya, Lônmat, Piryam, Yaqyât, Śharzi, Tserrên, Kunhân, Manyeśta, Taqyâ, Qasti, Pyurû aileleri ve bundan türeyen aileler bu kasta mensuptur. Burada sayılan ailelerin neredeyse yarısı Hari Döneminde, kötücül büyücü krallara hizmet etmiş ve din değiştirmişlerdi. Bu soylular ve Tsavorin hanedanının bir kolu, daha sonra Güney Yeryüzünün Fethi sırasında, tekrar ışık dinine geçti. Ama yöneticiler onların soyunu ayırmak için Turiya’yı yani Dördüncü Mezhebi kurdu. Bu soydan gelenleri ise ikincil bir mezhep olarak diğer soylardan ayrı tuttu.
Tlêmdha Têrin, yani Üçüncül Soylular, ışık soylusu sayılmaz ve Birincil ile İkincil Soylu ailelerle evlenemezler, aynı şekilde Turiyya Soyluları (Dördüncü Mezhep Soyluları) ile de evlenmeleri yasaktır. Bu kast Dûsen Satrurin (İkincil Satrur’lar) ve Satsohen, Hanasen, Mainyaten gibi sancak verilmiş topraksız veya küçük mülke sahip soylu ailelerle evlenebilir ama Tanuan Kastı (Şövalye Kastı) evlenmeleri yasaktır. Hirśin Prenslerine ve ondan gelen soylara bağlı yetmiş iki ailedir; Tilsúg, Ásgyó, Dorá, Sátröde, Kurmós, Arpát, Rántó, Fuśettő, Bertóm, Pintár, Saldút, Rihől, Pihlé, Kirśe, Séklú, Haskár, Agón, Śuri, Vegós, Yonét, Perláfás, Virhól, Lúdnas, Viliú, Sitilén, Téti, Yisóf, Léfnet, Yúko, Kaśá, Tirhi, Himén, Velón, Mapnát, Dahtán, Sunás, Yentén, Lénteyir, Arháson, Surmón, Márin, Médom, Kaláf, Halóh, Taláp, Suhót, Pillé, Kanáś, Hanettő, Hidún, Hanáh, Alápettő, Durtú, Śankú, Yasót, Talát, Talúf, Kumát, Tavás, Tasóm, Namő, Satő, Tardót, Vihitő, Sayirő, Séhil, Hádsán, Nedém, Yúttas, Fágis, Pálay, Pélkit aileleri Üçüncül Soylu ailelerdir. Timól Prenslerine bağlı üçüncül soylu seksen dört aile; Hillan, Eśen, Hánut, Ássó, Asbólsa, Hilser, Yóhta, Séhi, Malót, Hátya, Hilsé, Tihettő, Háten, Havettő, Báthin, Satté, Vihén, Anettő, Lóttó, Tóna, Péthe, Sillé, Némő, Asyól, Pálhó, Ádyil, Hávő, Hólhet, Sóluttő, Mallá, Páthet, Yulóttő, Pabát, Hinalás, Pilha, Tilhér, Habáttő, Polkohyúh, Śetya, Épin, Háthil, Nanmár, Tuné, Hatásyah, Śitev, Ninár, Śiter, Vislis, Hisil, Hutlás, Yullól, Huśem, Humán, Tavsah, Hálomé, Śattő, Tunnő, Miláh, Śihtan, Kirpis, Tavsólet, Plehtő, Matettő, Tansúg, Śushettő, Andettő, Báranettő, Bálla, Hólon, Siventtő, Tavásttő, Hislé, Hamettő, Pilidá, Killá, Hirasá, Talusóm, Séhettő, Nolhón, Helénttő, Hilsahól, Badórttő, Hasidő, Ásyot aileleri de Üçüncül Soyludur. Rosan-Arala Hanedanına hizmet eden altmış aile; Mitsêlnis, Basten, Lalgin, Mashlân, Tyêrin, Norsuvgeslonen, Varsayba, Pemadhrifat, Magpektat, Visshantidat, Zerausgvant, Gatârshiôntat, Artipamarpakśitat, Parsayba, Handapzek, Dadutseu, Tgonifhos, Tenlutseu, Pufakestihos, Tunayba, Pestiptat, Ghtzidzsauten, Kirpidzipus, Tsedghôplalhos, Timanghuav, Aspinanyba, Tibtzeghôtat, Gatriusyba, Porôyba, Kualfu, Meryûnis, Hyetsen, Hnatsen, Petilen, Dneseguan, Imalen, Tirpaht, Ahranis, Asintat, Kunsanis, Lavihan, Tirahin, Seftat, Hursupen, Panhitsen, Argure, Seryatat, Gholantat, Fradzanis, Gâyanes, Asupê, Kontsegin, Hisin, Padhanis, Lepsadhin, Ledhru, Levgan, Emethi, Vipâhetat, Pâdaht, aileleri Üçüncül Soylu ailelerdir. Tsavorin hanedanına bağlı üçüncül soylu altmış dört aile; Gôntat, Hathisahtat, Misla, Hatluhi, Molpildêhtat, Lahqure, Mislal, Nesturlal, Mistselal, Haqure, Pilsinhirtat, Tiltotlalhu, TuhelalTohsintat, Hondêni, Toltittat, Toslahitat, Nenpalilal, Milhatat, Apûtûreytat, Yûsiyêtat, Vyunesa, Mihnestat, Tespasoani, Aniarani, Tumore, Lahiposuhe, Navnelal, NuzelalNonmontat, Tulatat, Tottelal, Hottat, Mithettat, Qussithiztat, Sulqone, Homilal, Multat, Sentat, Hantat, Istat, Messonsile, Kavtat, FihduydheSuhhettat, Paradystat, Duahtat, Ystat, Stehtat, Mihka, Sratat, Haytat, Gattpsattat, Pavshya, Ânduydhtat, Hoduye, Zhânhutat, Qeduye, Lûnqelantat, Qaydêna, Qêttyûmolal, Yehêzhuvêlal, Desêyâstyihêlal aileleri üçüncü soylu olarak adlandırılmaktadır.
Dûsen Satrurin (İkincil Satrur’lar) eski boy liderleridir. Bu kast Dûsen Satrurin (İkincil Satrur’lar) ve Satsohen, Hanasen, Mainyaten gibi sancak verilmiş topraksız veya küçük mülke sahip soylular ve Tlêmdha Têrin, yani Üçüncül Soylu ailelerle ve Tanuan Kastı (Şövalye Kastı) evlilik bağı kurabilir. Bu aileler çağlar içinde çok hızlı değişmiştir. Bazılarının isimleri aile yıllıkları da denilen listeler içinde görülmemektedir.
Bu kastlar arasındaki yasak evlilikten doğanlar, eğer gayri meşru değilse, Senparen (Kırsal Soylular) sınıfı içinde yer alır, ama aile isimlerinden türetilmemiş yeni bir aile ismi almak durumunda kalacaklardır.
Birinci Çağın (Asinmôna) sonunda insan soyu büyük bir yıkım yaşayıp dağlık bölgelere, özellikle özgür soylar Mirtir Yaylasına sığınmıştı. Ölüm Çağı (Maldamôna) boyunca kast sistemi ve soylu aileler şekillendi ve kalan çağlarda ışık soyluları, hanedan aileleri varlıklarını devam ettirdi. Üçüncü Çağ (Termôna) sonuna rastlayan Hari İstilası döneminde, bazı ışık soyları, ikincil ve üçüncül soylu aileler bu kötücül imparatorluğun mensupları olarak ihanet etti. Bu ihanet, güneyin tekrar Kahraman Sinke tarafından fethi sırasında unutulmadı. Bu soyların bazıları uzak batı topraklarına kaçtı, zaten çoğu Hari Kültürünü ve dilini benimsemişti. Kanlı kurbanlar düzenlenen Hari Yeraltı tapınakları (qadessa) kapatılarak bu sapkın din yasaklandı. Bu dönemde Haren olarak adlandırılan yerel halk ışık dinine geri dönerken, eski dinlerine ait bazı özellikleri muhafaza eden bir dini hareket Güneybatı Mirand ve Gogan’da oluşmaya başlamıştı. Qasti soylu ailesinden gelen Vyuna Qasti isminde eski bir din adamı Dördüncü Mezhep (Turiyya) isminde yeni bir Işık Dini Mezhebi kurdu. O dönemin ilk Din Önderi (Kansiva) olan Kahraman Sinke’nin oğlu Büyük Üstat Dindar Likuvas, eski Haren’lerin hepsinin Turiyya olarak vaftiz edilmesine izin verdi. İlk Din önderi de Vyuna Qasti oldu. Aynı şekilde Hari ile işbirliği yapan tüm ışık soyluları ve ikincil, üçüncül aileler Turiyya soylusu kabul edildi, bu şekilde tekrar bir genel barış sağlanmış oldu.
Tlêmdha, Sihen veya Soylular (Asilzadeler) en üst kastından soy olarak gelmesine rağmen, geçmişte karanlık soylarla müttefik olduğu için Turiyya Mtirin (Birincil Turiyya Soyluları) olmasına rağmen, bu kasttan sadece Tsavorin Hanedanının, Gondvin kolundan gelen aileler, Hari İmparatorluğu döneminde, Dokuz Krallığa göç etmemiş, işgal edilen bölgede kalmıştı. Bu soy, kötücül büyücü krallarla işbirliği yaptığı için Işık Dini tarafından, ışık soylusu olmalarına rağmen lanetlendi.
Turiyya Dûsin (İkincil Soylular) Rosan-Arala Hanedanına hizmet eden otuz aileden sadece Lôn ve Ruhat, aileleri ve bundan türeyen aileler Turiyya Kastı olarak kabul edilir. Bunun yanında Tsavorin Hanedanına hizmet eden ikincil soylu; Lin, Hunsya, Tisnat, Teysin, Qalômen, Tiryat, Yêlon, Lôsyat, Tamalot, Madâs, Padmin, Qasyaq, Tserôtê, Lyan, Lhônat, Hônsyat, Pôrin, Qavsen, Paśvayt, Yeso, Yedha, Yarnan, Ridman, Qithay, Aday, Paśilvin, Qaryin, Lhôryat, Sindap, Davsan, Tavsil, Gaśit, Batryat, Kshâmya, Hovyat, Paryôt, Pasâl, Bevenyan, Tenseqyô, Adhi, Tavistya, Lônmat, Piryam, Yaqyât, Śharzi, Tserrên, Kunhân, Manyeśta, Taqyâ, Qasti, Pyurû ve buna bağlı aileler Turiyya Dûsin’i oluşturur.
On aile (Istat, Mihka, Mislal, Mistselal, Vyunesa, Ystat, Hantat, Sentat, Pavshya, Mihnestat) dışında Tsavorin Hanedanına bağlı tüm üçüncül soylu elli dört aile; Gôntat, Hathisahtat, Misla, Hatluhi, Molpildêhtat, Lahqure, Nesturlal, Haqure, Pilsinhirtat, Tiltotlalhu, Tuhelal, Tohsintat, Hondêni, Toltittat, Toslahitat, Nenpalilal, Milhatat, Apûtûreytat, Yûsiyêtat, Tespasoani, Aniarani, Tumore, Lahiposuhe, Navnelal, NuzelalNonmontat, Tulatat, Tottelal, Hottat, Mithettat, Qussithiztat, Sulqone, Homilal, Multat, Messonsile, Kavtat, Fihduydhe, Suhhettat, Paradystat, Duahtat, Stehtat, Sratat, Haytat, Gattpsattat, Ânduydhtat, Hoduye, Zhânhutat, Qeduye, Lûnqelantat, Qaydêna, Qêttyûmolal, Yehêzhuvêlal, Desêyâstyihêlal aileleri üçüncül Turiyya Soyluları olarak adlandırılmaktadır. Turiyya Soyluları sadece ilk dörtlü içinde evlilik yapabilir, dışardan evlilik yapmaları tümüyle yasaklanmıştır.